cut-e

cut-e er verdensledende innen utvikling og levering av nettbaserte tester og spørreskjemaer til bruk ved rekruttering, seleksjon og utvikling av medarbeidere og ledere. cut-es konsulenter har organisasjonspsykologisk spisskompetanse, og leverer tjenester innenfor flere HR-felt.
Deres Oslo kontor tok kontakt med oss i jakten på  nye lokaler. Lokalet som til slutt ble valgt, var helt ribbet ned til betongen så vi stod helt åpent med utformingen, kun bygget satte begrensninger for hva vi kunne gjøre. På ca 130 m2 skulle vi ha arbeidsplasser, møterom, sosial sone og stillerom. Vi fikk det til da oppdragsgiver hadde et åpent sinn og var positive til åpent landskap. Konsulentene jobber mye utenfor kontoret og det fungerer derfor godt, til tross for få m2.
Vi bestemte oss for å legge møterommet et nivå opp da det er spennende å bruke nivåforskjeller i et åpent lokale. Vi brukte foliert tekst stort format for å signalisere bruken av rommene samt at det tok av for sikkerheten med at man ikke skulle vandre rett i glasset.
Vi tegnet og fikk produsert hos System Nævestad AS lange arbeidsbord i colourcore laminat på sort mdf. Denne materialkombinasjonen i bordene ga de en ekstra stram og fin linje.